Lokale verenigingen

Bonden en brancheverenigingen

Stichtingen

Overheden en ondersteuningsorganisaties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Over de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht

Het predicaat

Referenties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Juridisch advies, rechtsbijstand en certificering

voor verenigingen, stichtingen en overheden

Juridisch advies, rechtsbijstand en certificering

De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht is het juridisch kennisinstituut voor verenigingen en stichtingen. Naast onze adviesservice bieden wij met het Predicaat Goed Bestuurd de mogelijkheid voor certificering van verenigingen en stichtingen met ons kwaliteitskeurmerk. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten en andere ondersteuningsorganisaties.  

ACTUEEL

2024 is een jubileumjaar voor Vereniging en Recht. Wij bestaan 20 jaar! En mooi om te zien dat een groot aantal verenigingen van het eerste uur nog steeds gebruik maken van onze diensten.

Het afgelopen jaar hebben wij aan diverse grote en kleine organisaties het Predicaat Goed Bestuurd kunnen verlenen.  

Het Predicaat Goed Bestuurd is er voor zowel landelijke als lokale verenigingen. Als uw organisatie ook voor het Predicaat in aanmerking wil komen, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen.  

Wetswijzigingen:

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In deze wet zijn alle regels over de leefomgeving vastgelegd. Dat kan gaan over het gebruik van bepaalde ruimte, hinder, vergunningen, etc. 

De hoogte van de fiscale vrijwilligersvergoedingen is per 1 januari 2024 aangepast. De maximum vergoeding bedraagt € 3,25/uur, tot een maximum van € 210,- per maand, tot een maximum van € 2.100,- per jaar. 

Wetsvoorstellen:

Volledig digitale algemene vergadering 

Op 15 januari 2024 is het Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wil de minister het voor rechtspersonen (waaronder verenigingen) mogelijk maken om een volledig digitale algemene vergadering te houden. De datum van inwerkingtreding is nog onbekend, maar de verwachting is dat dit niet voor de zomer zal zijn en mogelijk zelfs op 1 januari 2025.

Tijdens de corona pandemie was dit al mogelijk op grond van de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Sinds 1 februari 2023 is dit onderdeel komen te vervallen.  Het is dus op dit moment niet meer mogelijk om de algemene vergadering volledig digitaal te houden en daarin besluiten te nemen. Als de statuten een dergelijke regeling kennen, dan kan nu wel naast de fysieke vergadering digitale deelname en stemming plaatsvinden. Dit moet dus wel expliciet in de statuten zijn bepaald.

Als het bovengenoemde wetsvoorstel wordt aangenomen kan een volledig digitale algemene vergadering weer tot de mogelijkheden behoren.

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

1 juli 2021 is de wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen inwerkinggetreden. De wet zal voor veel verenigingen en stichtingen betekenen dat de werkwijze en mogelijk ook de statuten/reglementen moeten worden aangepast. Ook is hierdoor het belang van het Predicaat Goed Bestuurd meer dan ooit toegenomen. Wij hebben een WBTR webinar gemaakt met alle ins en outs van de nieuwe wet en ons ondersteuningspakket.

Bekijk hier ons WBTR Webinar.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. En uiteraard ook voor de hulp bij de uitvoering van deze wet. In samenwerking met notariskantoor Ohmann kunnen wij voor uw vereniging of stichting ook een statutenwijziging verzorgen tegen gereduceed tarief.

UBO register: verenigingen en stichtingen zijn verplicht UBO's in te schrijven in het UBO register. Uitzondering is er voor verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven. In de praktijk betekent dit dat de meeste verenigingen en stichtingen via de KvK hun (dagelijkse)  bestuurders zullen moeten opgeven in dit register. Let op: de inschrijving moet voor 27 maart 2022 hebben plaatsgevonden. Dit is ook nodig als u de statuten wilt wijzigen en u riskeert bovendien een hoge boete als de inschrijving niet tijdig gebeurt.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Onze belangrijkste doelstelling is bestuurders van niet-commerciële organisaties de zorg over de uitvoering van alle wet- en regelgeving en overige juridische zaken uit handen te nemen. 

U kunt bij ons terecht voor:

 • opstellen/aanpassing statuten, reglementen, gedragscodes
 • uitleg over het verenigingsrecht
 • conflicten (bemiddeling of vertegenwoordiging)
 • incasso
 • (technisch) voorzitterschap bij vergaderingen
 • opstellen of beoordelen contacten met de gemeente en andere partijen
 • privatisering, verplaatsen accommodatie
 • samenwerking, fusie
 • werkgeverschap
 • het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Privacy)
 • alle overige juridische ondersteuning voor bestuurders

 

Vragen? Mail naar info@verenigingenrecht.nl

Aanmelden voor aansluiting van uw organisatie bij Vereniging en Recht kan hier  

Lees verder Voordeelpakket

 

Bespaar tijd en geld: 

direct aansluiten bij Vereniging en Recht

Door uw organisatie aan te sluiten bij Vereniging en Recht heeft u de volgende voordelen:

 • u kunt altijd een jurist raadplegen
 • geen onverwachte kosten
 • incassoservice
 • u wordt actief geïnformeerd over veranderingen in wet- en regelgeving
 • met het Predicaat Goed Bestuurd laat u zien dat u beschikt over een kwaliteitskeurmerk
 • uw logo op onze website
 • toegang tot netwerk van specialisten tegen gunstige tarieven
 • u kunt elk moment instappen, ook bij lopende zaken. 

Deze organisaties gingen u voor